Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:start [2018/12/06 11:57]
kkutt [Lipiec]
pl:start [2019/10/07 12:55] (aktualna)
kkutt [Październik] PP-RAI
Linia 1: Linia 1:
 ====== Aktualności ====== ====== Aktualności ======
 +
 +===== 2019 =====
 +
 +==== Październik ====
 +
 +=== Rejestracja na PP-RAI 2019 została otwarta ===
 +
 +Na stronie PP-RAI 2019 [[http://​pp-rai.pwr.edu.pl/​]] została otwarta rejestracja dla osób, które **chciałyby wziąć udział w tym wydarzeniu bez wystąpienia**.
 +
 +Przypominamy,​ że celem konferencji naukowej PP-RAI 2019, odbywającej się w dn. 16-18 października 2019 r. we Wrocławiu, jest integracja środowiska skupionego wokół sztucznej inteligencji w Polsce. PP-RAI 2019 kontynuuje inicjatywę organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej sztucznej inteligencji zapoczątkowaną Zjeździe stowarzyszeń sztucznej inteligencji w 2018 r. w Poznaniu.
 +
 +Organizatorami są **Sygnatariusze Porozumienia PP-RAI**, czyli:
 +  * Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji (PSSI),
 +  * Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych (PTSN),
 +  * Polska Grupa Systemów Uczących się PL SIGML,
 +  * Polski Oddział IEEE SMC (Polish Chapter of the IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society),
 +  * Polski Oddział IEEE Computational Intelligence Society.
 +
 +**Organizacje wspierające:​**
 +  * IEEE Robotics and Automation Society Polish Section,
 +  * Network Science Society (Polish Chapter),
 +  * Towarzystwo Przetwarzania Obrazów,
 +  * Societas Humboldtiana Polonorum,
 +  * Polski Węzeł International Neuroinformatics Coordination Facility.
 +
 +
 +=== GHOST Day: Applied Machine Learning Conference (Poznań, 8.11.2019) ===
 +
 +{{ :​img:​ghost_day_2019.png?​300&​nolink|}}
 +
 +Uprzejmie informujemy,​ że objęliśmy Patronatem Honorowym konferencję "GHOST Day: Applied Machine Learning Conference"​ (Poznań, 8.11.2019) realizowaną z inicjatywy Koła Naukowego GHOST działającego przy Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej na rzecz promocji i integracji środowiska zajmującego się uczeniem maszynowym. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tematyką konferencji oraz do udziału!
 +
 +Więcej informacji o konferencji można znaleźć w {{ :​pl:​activities:​2019.ghostday.notka.prasowa.pdf |notce prasowej}} oraz na [[http://​ghostday.pl/​|stronie internetowej]].
 +
 +==== Wrzesień ====
 +
 +=== Zjazd PP-RAI we Wrocławiu 16-18.10.2019 ===
 +
 +Kontynuując inicjatywę organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej
 +poświęconej sztucznej inteligencji zapoczątkowaną Zjeździe stowarzyszeń
 +sztucznej inteligencji w 2018 r. w Poznaniu, zapraszamy do udziału w
 +konferencji naukowej **PP-RAI 2019**.
 +
 +__Organizatorzy:​__ \\
 +**Sygnatariusze Porozumienia PP-RAI:** Polskie Stowarzyszenie Sztucznej
 +Inteligencji (PSSI), Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych (PTSN),
 +Polska Grupa Systemów Uczących się PL SIGML, Polski Oddział IEEE SMC
 +(Polish Chapter of the IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society),
 +Polski Oddział IEEE Computational Intelligence Society \\
 +**Organizacje wspierające:​** IEEE Robotics and Automation Society Polish
 +Section, Network Science Society (Polish Chapter), Towarzystwo
 +Przetwarzania Obrazów, Societas Humboldtiana Polonorum, Polski Węzeł
 +International Neuroinformatics Coordination Facility
 +
 +__Miejsce i data konferencji:​__ Centrum konferencyjne Politechniki
 +Wrocławskiej,​ Wrocław, 16-18 października 2019r.
 +
 +__Strona konferencji:​__ http://​pp-rai.pwr.edu.pl/​
 +
 +__Cel konferencji:​__ integracja środowiska skupionego wokół sztucznej
 +inteligencji w Polsce oraz wypromowanie cyklicznej ogólnopolskiej
 +konferencji naukowej obejmującej tematykę sztucznej inteligencji
 +
 +__Zgłaszanie prac:__ za pośrednictwem systemu konferencyjnego udostępnionego
 +na stronie konferencji.
 +
 +__Format prac:__ Zgłoszenia konferencyjne i publikacje w formie 4
 +stronicowych opracowań (tzw. extended abstract) w języku angielskim.
 +
 +__Materiały konferencyjne:​__ Materiały konferencyjne zostaną wydane w formie
 +elektronicznej (z ISBN) i będę dostępne publicznie na stronie
 +konferencji. Wybrane prezentacje zostaną zaproszone do numerów
 +specjalnych w czasopismach naukowych.
 +
 +__Forma prezentacji:​__ Wszystkie zaakceptowane prace będę prezentowane w
 +formie prezentacji plakatowej (przewiduje się cztery dwugodzinne sesje
 +plakatowe). Wskazane przez szefów poszczególnych obszarów tematycznych
 +prace będą dodatkowo prezentowane w formie krótkich (kilkuminutowych)
 +wystąpień przed rozpoczęciem sesji plakatowej. Język prezentacji:​ polski
 +(preferowany),​ bądź angielski.
 +
 +__Wykłady plenarne:__ Lista zaproszonych wykładowców pojawi się niebawem na
 +stronie konferencji.
 +
 +__Panele dyskusyjne:​__ W trakcie konferencji zostaną zorganizowane trzy
 +panele dyskusyjne. Wstępnie proponowane tematyki to: AI dla Polski i 
 +Europy, panel przemysłowy,​ gdzie zaprezentowane będzie zagadnienia
 +zastosowań AI w przemyśle oraz panel środowiskowy,​ gdzie będzie okazja
 +do przedyskutowania jak środowisko naukowe może włączyć się w  szersze
 +wykorzystanie metod sztucznej inteligencji przez innych partnerów.
 +
 +==== Czerwiec ====
 +
 +=== Wyniki konkursu PSSI na najlepszą pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji – edycja 2018 ===
 +
 +Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2018) w składzie:
 +  * prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa, Politechnika Śląska
 +  * prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 +  * prof. dr hab. inż.Halina Kwaśnicka, Politechnika Wrocławska
 +  * prof. dr hab. Stanisław Matwin, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 +  * dr hab. Dominik Ślęzak, Uniwersytet Warszawski
 +wyłoniło w dn. 08.06.2019 następujących laureatów konkursu:
 +
 +1) Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2018:\\
 +**dr inż. Michał Nowicki** za pracę //Methods for the fusion of quantitative and qualitative information using factor graph optimization for the simultaneous localization and mapping problem//\\
 +Promotor: dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński,​ Politechnika Poznańska (Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej)
 +
 +2) Wyróżnienie:​\\
 +**dr inż. Paweł Liskowski** za pracę //Heuristic algorithms for discovery of search objectives in test-based problems//​\\
 +Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, Politechnika Poznańska (Instytut Informatyki)
 +
 +Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom i jednocześnie wyrazić wdzięczność wszystkim uczestnikom Konkursu.
 +==== Kwiecień ====
 +
 +=== Konferencja "​Sztuczna inteligencja w obsłudze klienta"​ (Warszawa, 10.04.2019) ===
 +
 +{{ :​img:​pirb-instytut.png?​nolink|}}
 +
 +Uprzejmie informujemy,​ że objęliśmy Patronatem Honorowym konferencję "​Sztuczna inteligencja w obsłudze klienta"​ (Warszawa, 10.04.2019) organizowaną przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tematyką konferencji oraz do udziału w niej!
 +
 +Opis konferencji umieszczony jest w {{ :​pl:​activities:​20190410_ai_w_obsludze_klienta.pdf |zaproszeniu}} oraz na [[http://​pirbinstytut.pl/​index.php/​ai|stronie internetowej]]. \\
 +Rejestracja możliwa jest przez [[http://​pirbinstytut.pl/​index.php/​rejestracja-ai|stronę internetową]].
 +
 +==== Marzec ====
 +
 +=== EurAI PhD Dissertation Award - Call for Nominations ===
 +
 +Informujemy o otwarciu zgłoszeń do konkursu [[https://​www.eurai.org/​|EurAI]] na [[https://​www.eurai.org/​awards_and_grants/​dissertation_award/​latest|PhD Dissertation Award]] 2018. W konkursie mogą wziąć udział rozprawy obronione po 01.12.2017. Termin zgłoszeń upływa 13.05.2019. Więcej informacji znajduje się w {{ :​dokumenty:​eurai-call-for-phd-award-2018.pdf |ogłoszeniu}}.
 +
 +
 +=== Manifest na Rzecz Polskiej Sztucznej Inteligencji ===
 +
 +Dzięki inicjatywie Prof. Jaszkiewicza z Politechniki Poznańskiej został opracowany **[[https://​manifestai.cs.put.poznan.pl/​|Manifest na Rzecz Polskiej Sztucznej Inteligencji]]**.
 +
 +Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią i poparcia tej inicjatywy.
 +
 +
 +
  
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====
  • pl/start.1544093847.txt.gz
  • ostatnio zmienione: 10 miesięcy temu
  • przez kkutt