Aktualności

Październik

Rejestracja na PP-RAI 2019 została otwarta

Na stronie PP-RAI 2019 http://pp-rai.pwr.edu.pl/ została otwarta rejestracja dla osób, które chciałyby wziąć udział w tym wydarzeniu bez wystąpienia.

Przypominamy, że celem konferencji naukowej PP-RAI 2019, odbywającej się w dn. 16-18 października 2019 r. we Wrocławiu, jest integracja środowiska skupionego wokół sztucznej inteligencji w Polsce. PP-RAI 2019 kontynuuje inicjatywę organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej sztucznej inteligencji zapoczątkowaną Zjeździe stowarzyszeń sztucznej inteligencji w 2018 r. w Poznaniu.

Organizatorami są Sygnatariusze Porozumienia PP-RAI, czyli:

 • Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji (PSSI),
 • Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych (PTSN),
 • Polska Grupa Systemów Uczących się PL SIGML,
 • Polski Oddział IEEE SMC (Polish Chapter of the IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society),
 • Polski Oddział IEEE Computational Intelligence Society.

Organizacje wspierające:

 • IEEE Robotics and Automation Society Polish Section,
 • Network Science Society (Polish Chapter),
 • Towarzystwo Przetwarzania Obrazów,
 • Societas Humboldtiana Polonorum,
 • Polski Węzeł International Neuroinformatics Coordination Facility.

GHOST Day: Applied Machine Learning Conference (Poznań, 8.11.2019)

Uprzejmie informujemy, że objęliśmy Patronatem Honorowym konferencję „GHOST Day: Applied Machine Learning Conference” (Poznań, 8.11.2019) realizowaną z inicjatywy Koła Naukowego GHOST działającego przy Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej na rzecz promocji i integracji środowiska zajmującego się uczeniem maszynowym. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tematyką konferencji oraz do udziału!

Więcej informacji o konferencji można znaleźć w notce prasowej oraz na stronie internetowej.

Wrzesień

Zjazd PP-RAI we Wrocławiu 16-18.10.2019

Kontynuując inicjatywę organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej sztucznej inteligencji zapoczątkowaną Zjeździe stowarzyszeń sztucznej inteligencji w 2018 r. w Poznaniu, zapraszamy do udziału w konferencji naukowej PP-RAI 2019.

Organizatorzy:
Sygnatariusze Porozumienia PP-RAI: Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji (PSSI), Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych (PTSN), Polska Grupa Systemów Uczących się PL SIGML, Polski Oddział IEEE SMC (Polish Chapter of the IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society), Polski Oddział IEEE Computational Intelligence Society
Organizacje wspierające: IEEE Robotics and Automation Society Polish Section, Network Science Society (Polish Chapter), Towarzystwo Przetwarzania Obrazów, Societas Humboldtiana Polonorum, Polski Węzeł International Neuroinformatics Coordination Facility

Miejsce i data konferencji: Centrum konferencyjne Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 16-18 października 2019r.

Strona konferencji: http://pp-rai.pwr.edu.pl/

Cel konferencji: integracja środowiska skupionego wokół sztucznej inteligencji w Polsce oraz wypromowanie cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowej obejmującej tematykę sztucznej inteligencji

Zgłaszanie prac: za pośrednictwem systemu konferencyjnego udostępnionego na stronie konferencji.

Format prac: Zgłoszenia konferencyjne i publikacje w formie 4 stronicowych opracowań (tzw. extended abstract) w języku angielskim.

Materiały konferencyjne: Materiały konferencyjne zostaną wydane w formie elektronicznej (z ISBN) i będę dostępne publicznie na stronie konferencji. Wybrane prezentacje zostaną zaproszone do numerów specjalnych w czasopismach naukowych.

Forma prezentacji: Wszystkie zaakceptowane prace będę prezentowane w formie prezentacji plakatowej (przewiduje się cztery dwugodzinne sesje plakatowe). Wskazane przez szefów poszczególnych obszarów tematycznych prace będą dodatkowo prezentowane w formie krótkich (kilkuminutowych) wystąpień przed rozpoczęciem sesji plakatowej. Język prezentacji: polski (preferowany), bądź angielski.

Wykłady plenarne: Lista zaproszonych wykładowców pojawi się niebawem na stronie konferencji.

Panele dyskusyjne: W trakcie konferencji zostaną zorganizowane trzy panele dyskusyjne. Wstępnie proponowane tematyki to: AI dla Polski i Europy, panel przemysłowy, gdzie zaprezentowane będzie zagadnienia zastosowań AI w przemyśle oraz panel środowiskowy, gdzie będzie okazja do przedyskutowania jak środowisko naukowe może włączyć się w szersze wykorzystanie metod sztucznej inteligencji przez innych partnerów.

Czerwiec

Wyniki konkursu PSSI na najlepszą pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji – edycja 2018

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2018) w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. inż.Halina Kwaśnicka, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Stanisław Matwin, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • dr hab. Dominik Ślęzak, Uniwersytet Warszawski

wyłoniło w dn. 08.06.2019 następujących laureatów konkursu:

1) Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2018:
dr inż. Michał Nowicki za pracę Methods for the fusion of quantitative and qualitative information using factor graph optimization for the simultaneous localization and mapping problem
Promotor: dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, Politechnika Poznańska (Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej)

2) Wyróżnienie:
dr inż. Paweł Liskowski za pracę Heuristic algorithms for discovery of search objectives in test-based problems
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, Politechnika Poznańska (Instytut Informatyki)

Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom i jednocześnie wyrazić wdzięczność wszystkim uczestnikom Konkursu.

Kwiecień

Konferencja "Sztuczna inteligencja w obsłudze klienta" (Warszawa, 10.04.2019)

Uprzejmie informujemy, że objęliśmy Patronatem Honorowym konferencję „Sztuczna inteligencja w obsłudze klienta” (Warszawa, 10.04.2019) organizowaną przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tematyką konferencji oraz do udziału w niej!

Opis konferencji umieszczony jest w zaproszeniu oraz na stronie internetowej.
Rejestracja możliwa jest przez stronę internetową.

Marzec

EurAI PhD Dissertation Award - Call for Nominations

Informujemy o otwarciu zgłoszeń do konkursu EurAI na PhD Dissertation Award 2018. W konkursie mogą wziąć udział rozprawy obronione po 01.12.2017. Termin zgłoszeń upływa 13.05.2019. Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu.

Manifest na Rzecz Polskiej Sztucznej Inteligencji

Dzięki inicjatywie Prof. Jaszkiewicza z Politechniki Poznańskiej został opracowany Manifest na Rzecz Polskiej Sztucznej Inteligencji.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią i poparcia tej inicjatywy.

Grudzień

Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji – edycja 2018

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@pssi.org.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 stycznia 2019 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2017 do 30 września 2018 r.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego.

Wrzesień

Zjazd PP-RAI w Poznaniu 18-19.10

Z radością informujemy, że dzięki intensywnym pracom w lecie, Zarządowi PSSI udało się wraz z Koleżankami i Kolegami z 4 innych organizacji przygotować pierwszy zjazd polskiego środowiska AI, nazwanego roboczo „Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji”. Zjazd odbędzie się za niecałe 4 tygodnie w Poznaniu, a jego lokalnym organizatorem jest Prof. J. Stefanowski. Zjazd nie ma charakteru konferencji naukowej, lecz spotkania roboczego mającego m.in. doprowadzić do opracowania przeglądowego raportu dotyczącego stanu polskiego środowiska naukowego zajmującego się w SI w szerokim sensie.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Zjazdu.

Lipiec

Wsparcie dla inicjatywy CLAIRE

Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji oficjalnie wspiera inicjatywę CLAIRE (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe). Projekt CLAIRE ma na celu stworzenie rozproszonego środowiska badawczego dla sztucznej inteligencji, równie ekscytującego, dobrze znanego i wpływowego, jak CERN dla fizyki jądrowej.

Więcej informacji o inicjatywie znajduje się na stronie https://claire-ai.org/.

Nowa strona PSSI

Strona PSSI zyskała nowy odświeżony wygląd. Mamy nadzieję, że dzięki temu korzystanie z niej stanie się przyjemniejsze niż było do tej pory.

W przypadku zauważenia problemów z nowym interfejsem strony, prosimy zgłaszać nam wszystkie uwagi (Kontakt).

Dostęp do części dla Członków (m.in. dostęp do dokumentów Stowarzyszenia) można uzyskać poprzez link „Dla Członków” w menu po lewej stronie.
Nie zmieniły się dane dostępowe - wszystkie dotychczas stosowane loginy i hasła są ciągle obowiązujące.

Czerwiec

Wyniki konkursu PSSI na najlepszą pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji – edycja 2017

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2017) w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Stanisław Matwin, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska

wyłoniło w dn. 2.06.2018 następujących laureatów konkursu:

1) Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2017:
dr Marcin Waniek, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW za pracę
Hiding in Social Networks
Promotor: dr hab. Piotr Faliszewski, AGH,
Promotor pomocniczy: dr Tomasz Michalak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

2) Dwa równorzędne wyróżnienia:

dr Karol Kurach, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW za pracę
Deep Neural Architectures for Algorithms and Sequential Data
Promotor: dr hab. Hung Son Nguyen, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

oraz

dr inż. Karol Walędzik, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska za pracę
Połączenie metod symulacyjnych oraz dziedzinowych metod heurystycznych w zagadnieniach dynamicznego podejmowania decyzji
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Politechnika Warszawska

Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom i jednocześnie wyrazić wdzięczność wszystkim uczestnikom Konkursu.

Maj

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Pragniemy poinformować, że uzyskane od Państwa w deklaracjach członkowskich dane osobowe wykorzystywane są przez nas w celu:

 • informowania o bieżących wydarzeniach i wątkach dotyczących dziedziny sztucznej inteligencji poprzez listę mailingową (adres e-mail),
 • rozsyłania materiałów promocyjnych, w szczególności kartek świątecznych oraz kalendarzyków PSSI (adres korespondencyjny, który może być adresem afiliacji),
 • przygotowywania opracowań statystycznych oraz bieżącej działalności Stowarzyszenia związanej z komunikacją pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi (afiliacja, opcjonalny numer telefonu).

Dane Członków nie są przez nas udostępniane żadnym zewnętrznym podmiotom. Dostęp do nich mają tylko członkowie Zarządu PSSI. Administratorem danych osobowych jest Sekretarz PSSI.

Informujemy również, że mają Państwo możliwość:

 • dostępu do danych (informacja o tym jakie dane posiadamy),
 • poprawienia danych,
 • usunięcia danych z naszej bazy (związane jest to z rezygnacją z członkostwa w Stowarzyszeniu).

Zebrane przez nas wcześniej dane, które nie są potrzebne do bezpośredniej działalności (j.w.), zostały przez nas usunięte ze wszystkich nośników, zarówno elektronicznych jak i fizycznych (papierowych deklaracji).

Sympozjum AAIA'18 (Poznań, 9-12.09.2018)

 Uprzejmie informujemy, że PSSI objęło patronatem naukowym 13 międzynarodowe sympozjum Advances in Artificial Intelligence and Applications (AAIA'18), które odbędzie się w Poznaniu w dn. 9-12 września 2018.

Na sympozjum można nadsyłać prace dotyczące teoretycznych aspektów Sztucznej Inteligencji, jak i różnych zastosowań. Ponadto, w każdej edycji od AAIA'06 przyznawane są dwie nagrody imienia prof. Pawlaka w kategorii najlepsza praca studencka i w kategorii najlepszy artykuł na konferencji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie sympozjum: https://fedcsis.org/2018/aaia

Niech się (jeszcze) święci 1 Maja!

Przy okazji Święta Pracy polecamy lekturę ciekawego wywiadu z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, wiceprezesem PSSI, który ukazał się w Gazecie Krakowskiej: link.

Kwiecień

AI Meetup. Kraków 12.04.2018

Zapraszamy na kolejny AI Meetup organizowany w Krakowie przez naszego członka wspierającego firmę 2040.io w czwartek 12.04 o godz 18.30 w Krakowskim Parku Technologicznym.

Pełne ogłoszenie: https://www.meetup.com/Krakow-Artificial-Intelligence-Meetup/events/248787951/

Marzec

Seminarium PSSI i AI Meetup. Warszawa 15.03.2018

Serdecznie zapraszamy na spotkania o Sztucznej Inteligencji, które odbędą się w Warszawie w czwartek 15.03.2018.

Część Pierwsza – Seminarium PSSI @ MIMUW (14:00-17:30)
Celem seminarium jest przedstawienie przykładowych kierunków badań związanych z AI. Prelekcje wygłoszone zostaną przez reprezentantów PSSI, laureatów konkursów na najlepszą pracę doktorską z dziedziny AI (organizowanych przez PSSI od 2011 roku) oraz naukowców zajmujących się tematyką AI na Wydziale MIMUW. Prelekcje kierowane są zarówno do kadry naukowej, jak i do doktorantów i magistrantów, pracujących bądź planujących rozpoczęcie prac w zakresie AI.

 • 14:00-14:25 Grzegorz J. Nalepa (Akademia Górniczo-Hutnicza & Uniwersytet Jagielloński, Prezes PSSI)
  Wprowadzenie do Informatyki Afektywnej
 • 14:25-14:50 Jerzy Stefanowski (Politechnika Poznańska, Wiceprezes PSSI)
  Zespoły Klasyfikatorów dla Zmiennych Strumieni Danych
 • 14:50-15:15 Henryk Michalewski & Piotr Miłoś (Uniwersytet Warszawski)
  Uczenie ze Wzmocnieniem
 • 15:15-15:40 Konrad Ciecierski (Politechnika Warszawska, laureat konkursu PSSI, 2014)
  Neurofizjologiczne Inspiracje dla Sieci Głębokich
 • 15:50-16:15 Tomasz Michalak (Uniwersytet Warszawski)
  Strategiczna Analiza Sieci Społecznych
 • 16:15-16:40 Oskar Skibski (Uniwersytet Warszawski, laureat konkursu PSSI, 2015)
  Miary Centralności w Sieciach
 • 16:40-17:05 Przemysław Więch (Google, laureat konkursu PSSI, 2012)
  Sztuczna Inteligencja w Google
 • 17:05-17:30 Piotr Andruszkiewicz (Politechnika Warszawska, laureat konkursu PSSI, 2012)
  Inteligentne Metody Budowania Naukowych Baz Wiedzy

Organizator: Dominik Ślęzak (Uniwersytet Warszawski, Wiceprezes PSSI, slezak@mimuw.edu.pl)

Część Druga – AI Meetup @ Startberry (18:30-21:30) (prosimy o rejestrację na http://www.aimeetup.pl)

Jest to kolejne spotkanie entuzjastów AI organizowane wspólnie przez firmę 2040.io oraz PSSI pod hasłem “AI meetup – Let's meet to talk about Artificial Intelligence”. W ramach spotkania przewidujemy między innymi:

 • Uroczyste wręczenie nagród w konkursie PSSI na najlepszą pracę doktorską z dziedziny AI
  Prowadzący: Grzegorz J. Nalepa & Dominik Ślęzak
 • Prezentacja wyróżnionej pracy doktorskiej: Challenges in Modelling of Mobile Context-aware Systems
  Szymon Bobek (Akademia Górniczo-Hutnicza, laureat konkursu PSSI, 2016)

Oraz wykłady:

 • Robert Obłój (ING Bank)
  Voice of Customers
 • Vladimir Alekseichenko (dataworkshop.eu)
  Czy Deep Learning Działa?
 • Krzysztof Marasek (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)
  Rozpoznawanie Mowy: Problem Rozwiązany?

Firma 2040.io Członkiem wspierającym PSSI! AImeetups!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w styczniu do grona naszych Członków Wspierających, obok firmy Synerise z Krakowa dołączyła firma 2040.io.

2040.io to krakowska firma skupiająca się na tworzeniu asystentów,
analizujących bieżące działania użytkowników i ich kontekst oraz
pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych.
Wychodzą tym naprzeciw rosnącym ilościom danych i zwiększającym się poziomem skomplikowania systemów CRM czy Business Intelligence.

Firma jest również zaangażowana w popularyzację Sztucznej Inteligencji
poprzez organizację AImeetupów.
Od tego roku PSSI stanie się patronem naukowym tych wydarzeń.

Zachęcamy do obejrzenia strony http://www.aimeetup.pl
i aktywnego uczestnictwa w tych wydarzeniach.
Najbliższe spotkania odbędą się:
15.03 w Warszawie,
12.04 w Krakowie.

Luty

prof. Janusz Kacprzyk

Prof. Janusz Kacprzyk członkiem The Finnish Society of Sciences and Letters

Jest nam niezmiernie miło poinformować,
że członek Rady Naukowej PSSI, Prof. Janusz Kacprzyk, EurAI Fellow,
został wybrany członkiem zagranicznym w
The Finnish Society of Sciences and Letters (Societas Scientiarum Fennica).

Jest to najstarsza fińska akademia nauk typu korporacyjnego,
założona w 1838 roku. Zajmuje się wszystkimi dziedzinami nauk
w ramach wydzielonych czterech sekcji: I) matematyka i fizyka,
II) nauki o życiu, III) nauki humanistyczne, IV) nauki społeczne.
Posiada 120 członków narodowych oraz 126 zagranicznych.
Profesor jest pierwszym członkiem Akademii z Polski.

Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń w Konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji – edycja 2017

W związku z napływającymi prośbami, uprzejmie informujemy o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń
w Konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (edycja 2017)
do dnia 2 marca 2018 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2016 do 30 września 2017 r.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@pssi.org.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.

Dokumenty konkursowe:

Grudzień

Walne Zebranie PSSI z dn. 21.12.2017

W dniu 21.12.2017 odbyło się Walne Zebranie PSSI. Ustępujący Zarząd przedstawił na nim sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w okresie swojej 4-letniej kadencji (1.01.2014-21.12.2017). Jest ono dostępne w systemie wiki PSSI po zalogowaniu.

Po przedstawieniu sprawozdania i udzieleniu absolutorium, przystąpiono do głosowania w czasie którego powołano nowy Zarząd w składzie:

 • Grzegorz J. Nalepa - Prezes,
 • Ryszard Tadeusiewicz - Wiceprezes,
 • Jerzy Stefanowski - Wiceprezes,
 • Dominik Ślęzak - Wiceprezes,
 • Krzysztof Kutt - Sekretarz.

Uzupełnieniem wyboru nowego składu Zarządu było złożenie uroczystych podziękowań dla Antoniego Ligęzy oraz Krzysztofa Kluzy za wieloletni ogromny wkład w działalność Stowarzyszenia. W ramach podziękowań wręczono pamiątkowe dyplomy. Walne Zebrane przyjęło również uchwałę o nadaniu tytułu Członka Honorowego dla Antoniego Ligęzy.

Plany nowego Zarządu obejmują m.in organizację cyklicznych spotkań PSSI w różnych częściach kraju, we współpracy z nowymi Członkami Wspierającymi Stowarzyszenia.

Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji – edycja 2017

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@pssi.org.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 stycznia 2018 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2016 do 30 września 2017 r.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego (wersja edytowalna plakatu w programie Inkscape).

Czerwiec

Wyniki konkursu PSSI na najlepszą pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji – edycja 2016

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2016) w składzie:

 • prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Stanisław Matwin, IPI PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. inż. Robert Schaefer, Akademia Górniczo-Hutnicza, (Katedra Informatyki)
 • dr hab. inż Jerzy Stefanowski, prof. nadzwyczajny, Politechnika Poznańska

wyłoniło następujących laureatów konkursu:

1) Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2016:
dr inż. Bartosz Krawczyk za pracę
Forming and pruning one-class classifier ensembles
Promotorzy:

 • prof dr hab inż. Michał Woźniak, Politechnika Wrocławska
 • prof. Francisco Herrera, Universidad de Granada, Hiszpania

2) Wyróżnienie:
dr inż. Szymon Bobek za pracę
Methods for modeling self-adaptive mobile context-aware systems
Promotor: dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza

3) Nagroda specjalna jury za wyróżniającą się teoretyczną pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2016:
dr Anna Powała za pracę
Modeling dialogues in multiagent systems: a paraconsistent approach
Promotor: prof dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz, Uniwersytet Warszawski

Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom i jednocześnie wyrazić wdzięczność wszystkim uczestnikom Konkursu.

Luty

Wykład "Czy sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie cywilizacyjne?"

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na wspólne posiedzenie Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych oraz Komisji Nauk Technicznych PAU, które odbędzie się we wtorek 21 lutego 2017 roku o godz. 16.00 w sali im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, w czasie którego wykład „Czy sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie cywilizacyjne?” wygłosi prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz.

Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń w Konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji – edycja 2016

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń w Konkursie
na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (edycja 2016)
do dnia 28 lutego 2016 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2015 do 30 września 2016 r.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@pssi.org.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.

Dokumenty konkursowe:

Styczeń

Z głębokim smutkiem żegnamy prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Cetnarowicza

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dn. 30.01.2017 odszedł od nas Prof. Krzysztof Cetnarowicz. Dla wielu z nas Kolega, ceniony i szanowany dydaktyk, rzetelny pracownik naukowy.

Przez wiele lat pełnił obowiązki nauczyciela akademickiego na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, a w ostatnich latach na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Autor bardzo wielu prac naukowych z obszaru informatyki – sztucznej inteligencji, w tym systemów wieloagentowych. Był członkiem Rady Naukowej PSSI.

Wspominamy Go jako osobę ciepłą i życzliwą, otwartą na pomoc i współpracę.

Nabożeństwo żałobne w kaplicy cmentarnej i pogrzeb odbędą się na Cmentarzu Parafialnym w Krakowie – Borku Fałęckim przy ulicy Zawiłej, dnia 10 lutego, piątek, godz. 12:00.

Grudzień

Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji – edycja 2016

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@pssi.org.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 stycznia 2017 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2015 do 30 września 2016 r.

Dokumenty konkursowe:

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konkursie korzystając z plakatu konkursowego (wersja edytowalna plakatu w programie Inkscape).

Listopad

prof. Janusz Kacprzyk

Prof. Janusz Kacprzyk otrzymał tytuł doktora honoris causa na Óbuda University w Budapeszcie

Jest nam miło poinformować, że 21 listopada b.r. Prof. Janusz Kacprzyk otrzymał tytuł doktora honoris causa na Óbuda University w Budapeszcie. Jest to bardzo stary uniwersytet, który powstał właściwie w 1389 r. własnie jako Obuda University (w najstarszej części Budapesztu, czyli Obudzie), potem był wielokrotnie zamykany, otwierany, zmieniał nazwy (np. ostatnio Budapest Polytechnic) itp. i od 2010 roku znow funkcjonuje jako Obuda University.

prof. Roman Słowiński

Prof. Roman Słowiński uzyskał stopień IEEE Fellow

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Prof. Roman Słowiński z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej uzyskał stopień IEEE Fellow za: „for contributions to dominance-based rough set theory, robust ordinal regression and preference learning”

Stopień Fellow jest przyznawany rocznie grupie członków mniejszej niż 0,1% za wybitne osiągnięcia na polu nauki, wdrożeń i edukacji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Październik

Serdecznie zapraszamy na I seminarium organizowane pod patronatem Polskiego Oddziału IEEE SMC, które odbędzie się 7 listopada 2016 roku o godzinie 11:00 na pokładzie fregaty „Dar Młodzieży” w Gdyni – Skwer Kościuszki, Aleja Jana Pawła II.

Podczas seminarium wygłoszone zostaną wykłady przez:

 • prof. Jacka Żuradę, pt. „What Authors Should Know to Successfully Publish Papers in Good Journals”,
 • dr. Szymona Bobka, pt. “Wyzwania związane z modelowaniem mobilnych systemów świadomych kontekstu”.

Ponadto odbędzie się również wręczenie nagród w konkursie prac doktorskich Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.

Plan seminarium dostępny jest na stronie: http://ieeesmc.am.gdynia.pl/I-seminarium.
Więcej szczegółów od Oddziału IEEE SMC na stronie Oddziału: http://ieeesmc.am.gdynia.pl.

Kwiecień

Wyniki konkursu PSSI na najlepszą pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji – edycja 2015

Komunikat końcowy Jury konkursu na najlepszą pracę doktorską PSSI

25.04.2016

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2015) w składzie:

 • prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • prof. dr hab. Stanisław Matwin, IPI PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. inż. Michał Woźniak, Politechnika Wrocławska

wyłoniło w dn. 25.04.2016 następujących laureatów konkursu:

 1. Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2015 –
  dr Dariusz Brzeziński, Block-based and Online Ensembles for Concept-drifting Data Streams
  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, prof. nadzw., Politechnika Poznańska
 2. Dwa równorzędne wyróżnienia:
  • Wyróżnienie: dr Tomasz Pawlak za pracę Competent Algorithms for Geometric Semantic Genetic Programming
   (Kompetentne Algorytmy dla Geometrycznego Semantycznego Programowania Genetycznego)
   Promotor: dr hab. inż.: Krzysztof Krawiec, prof. nadzw., Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
  • Wyróżnienie: dr Marcin Szeląg za pracę Application of the Dominance-based Rough Set Approach to Ranking and Similarity-based Classification Problems
   (Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych z relacją dominacji do problemów porządkowania i klasyfikacji na podstawie podobieństwa)
   Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
 3. Nagrodę specjalną jury za najlepszą teoretyczną pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w r. 2015:
  dr Oskar Skibski za pracę Shapley Value for Games with Externalities and Games on Graphs
  Promotor: prof dr hab. Andrzej Szałas (Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski);
  Promotor pomocniczy: dr Tomasz Michalak (Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski oraz Department of Computer Science, University of Oxford)

Jury pragnie tą drogą złożyć serdeczne gratulacje Laureatom i ich Promotorom, i jednocześnie wyrazić wdzięczność wszystkim uczestnikom Konkursu.

Jury pragnie też podkreślić niezwykle wysoki poziom wszystkich tegorocznych prac.

Uporządkowane wiadomości na temat sztucznej inteligencji

Ponieważ niejednokrotnie spotykamy się z potrzebą przystępnego przedstawienia tematyki SI, którą większość naszych członków na co dzień zajmuje się naukowo, serdecznie polecamy uwadze zbiór informacji opracowanych przez prof. Ryszarda Tadeusiewicza, który można określić jako przeglądowy, popularnonaukowy wstęp do wybranych zagadnień sztucznej inteligencji: Uporządkowane wiadomości na temat sztucznej inteligencji.

Luty

The AI Summit 2016

The AI Summit w Londynie 5 maja 2016 roku

Uprzejmie informujemy, że PSSI objęło patronat nad konferencją
The AI Summit 2016, która odbędzie się 5 maja 2016 roku w Londynie.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć w broszurze konferencyjnej.
Serdecznie zapraszamy!

Styczeń

Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń w Konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji – edycja 2015

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń w Konkursie
na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (edycja 2015)
do dnia 29 lutego 2016 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2014 do 30 września 2015 r.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@agh.edu.pl
oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.

Dokumenty konkursowe:


Więcej informacji o konkursie i jego poprzedniej edycji można znaleźć na podstronie konkursu.

prof. Janusz Kacprzyk

Prof. J. Kacprzyk członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Prof. Janusz Kacprzyk, członek Rady Naukowej PSSI, został wybrany na członka Europejskiej Akademii Nauki i Sztuk.

Europejska Akademia Nauk i Sztuk (European Academy of Sciences and Arts) to stowarzyszenie uczonych i przyjaciół nauk mające swoją siedzibę w Salzburgu. Stowarzyszenie powołane zostało w 1990 r., a w swoich szeregach skupia ponad 1700 naukowców, w tym m.in. 29 laureatów Nagrody Nobla. Jednym z jej wiceprezesów jest prof. Michał Kleiber, b. Prezes PAN, jej członkiem jest również Prof. Ryszard Tadeusiewicz, wiceprezes PSSI.


Grudzień

Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji – edycja 2015

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@agh.edu.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 stycznia 2016 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2014 do 30 września 2015 r.

Dokumenty konkursowe:


Więcej informacji o konkursie i jego poprzedniej edycji można znaleźć na podstronie konkursu.

Maj

Objęcie patronatu naukowego nad konferencją "Flexible Query Answering Systems 2015"

Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji objęło patronat naukowy nad konferencją "Flexible Query Answering Systems 2015",
która odbędzie się 26 – 28 października 2015 roku w Krakowie. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania artykułów do 31 maja.

Więcej informacji na stronie konferencji: http://fqas2015.ibspan.waw.pl.

Kwiecień

Objęcie patronatu naukowego nad szkołą letnią "Big Data meets Machine Learning"

Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji objęło patronat naukowy nad szkołą letnią "Big Data meets Machine Learning" (BDmeetsML'2015), realizowaną w ramach projektu ENGINE na Politechnice Wrocławskiej, która odbędzie się 21 – 24 maja 2015 roku we Wrocławiu.

Marzec

Wyniki konkursu PSSI na najlepszą pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji – edycja 2014

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2014) w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa, Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • Prof. dr hab. Stanisław Matwin, IPI PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)

postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody główne w kategorii prac teoretycznych i w kategorii pracę aplikacyjnych, jak też i jedno wyróżnienie. Jury wyłoniło w dn. 26.03.2015 następujących laureatów konkursu:

 • Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w roku 2014 w kategorii prac teoretycznych
  dr inż. Marcin Szubert, Politechnika Poznańska
  za pracę “Coevolutionary Shaping for Reinforcement Learning”. Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, Politechnika Poznańska.
 • Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w roku 2014 w kategorii prac aplikacyjnych
  dr Konrad Andrzej Ciecierski, Politechnika Warszawska
  za pracę „System wspomagania decyzji w chirurgicznym leczeniu choroby Parkinsona”. Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Raś, Politechnika Warszawska.
 • Wyróżnienie
  dr Leszek Gajecki, Akademia Górniczo-Hutnicza
  za pracę „Modelowanie języka naturalnego (polskiego) dla potrzeb systemu rozpoznawania mowy klasy LVCST”. Promotor prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza.

Jury pragnie jednocześnie podkreślić bardzo wysoki poziom wszystkich zgłoszonych do konkursu prac, i zachęcić wszystkich uczestników, a w szczególności autorów prac nagrodzonych, do przedłożenia swych prac do publikacji w czołowych konferencjach i pismach z dziedziny Sztucznej Inteligencji.

Luty

Konferencja CYBCONF 2015 konferencją goszczącą PSSI w 2015 roku!

Z przyjemnością ogłaszamy, że w tym roku PSSI przyjęło zaproszenie organizatorów konferencji
CYBCONF 2015 (2nd IEEE International Conference on Cybernetics),
która odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2015 r. w Gdyni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do zgłaszania artykułów (do 22 marca 2015)
oraz propozycji sesji specjalnych (do 15 lutego 2015) na konferencję goszczącą PSSI!
Konferencja ta ma nam wszystkim dać okazję do spotkania, dyskusji nad sprawami PSSI, odbycia Walnego Zebrania,
oraz wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie SI.

Zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych dostępnych w IEEE Xplore.
Organizatorzy zamierzają również zadbać o to, by – jak w poprzedniej edycji konferencji –
zostały one zindeksowane w CPCI (a więc również w Web of Science) and Engineering Index.
A autorzy wybranych, najlepszych prac zostaną zaproszeni do opublikowania swoich wyników
w specjalnych wydaniach prestiżowych czasopism, jak na przykład IEEE Transactions on Cybernetics.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji: http://cybconf2015.am.gdynia.pl/,
gdzie można znaleźć więcej informacji.

Styczeń

Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń w Konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji – edycja 2014

Uprzejmie informujemy o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń w Konkursie
na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (edycja 2014)
do dnia 28 lutego 2015 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2013 do 30 września 2014 r.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@agh.edu.pl
oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.

Dokumenty konkursowe:


Więcej informacji o konkursie i jego poprzedniej edycji można znaleźć na podstronie konkursu.

Grudzień

Zapraszamy na seminarium PSSI w Krakowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium PSSI,
które odbędzie się w piątek 12.12.2014 o godzinie 13:00
w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w sali 0004.

W czasie seminarium wystąpią laureaci konkursu PSSI na najlepszą pracę doktorską.
Może to stanowić dobrą okazję do poszerzenia swoich zainteresowań naukowych oraz nawiązania współpracy z innymi ośrodkami naukowymi.

Ponadto po seminarium odbędzie się Walne Zebranie PSSI.

W czasie seminarium osoby zainteresowane (nie będące członkami PSSI) będą miały możliwość przystąpić do Stowarzyszenia wypełniając deklarację.

Lokalizacja na Kampusie UJ: http://www.ii.uj.edu.pl/kontakt1.
Dojazd z centrum tramwajami linii 11, 18, 23 i 52 lub autobusem linii 194 (przystanek Norymberska lub Ruczaj).

Listopad

Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji – edycja 2014

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@agh.edu.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 grudnia 2014 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2013 do 30 września 2014 r.

Dokumenty konkursowe:


Więcej informacji o konkursie i jego poprzedniej edycji można znaleźć na podstronie konkursu.

Październik

Sprawozdanie z piątego otwartego seminarium członków oraz sympatyków PSSI działających na Politechnice Poznańskiej

01.07.2014 (fot. Jarosław Bąk)

1 lipca 2014 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyło się piąte otwarte seminarium członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji działających na Politechnice Poznańskiej – tym razem poświęcone zastosowaniom wybranych metod sztucznej inteligencji w robotyce. Program seminarium obejmował wystąpienia dra inż. Dominika Beltera oraz dra hab. inż. Piotra Skrzypczyńskiego, prof. PP.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze sprawozdaniem z seminarium.

Czerwiec

prof. Janusz Kacprzyk

Prof. J. Kacprzyk uhonorowany tytułem ECCAI Fellow

Z radością informujemy, że wpłynęła do nas informacja o przyznaniu naszemu kandydatowi do grona ECCAI Fellows
– Panu Profesorowi Januszowi Kacprzyk – prestiżowego tytułu ECCAI Fellow.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy sukcesu!

Zapraszamy na V otwarte seminarium członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji na Politechnice Poznańskiej

Zapraszamy na kolejną edycję seminarium, organizowanego przez grono członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji działających na Politechnice Poznańskiej, które odbędzie się 1 lipca 2014 (wtorek), początek o godzinie 15.00, sala L121, Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, Poznań.

W programie zaplanowano dwa wystąpienia:

 • dr inż. Dominik Belter: Wykorzystanie uczenia i optymalizacji metodami inteligencji maszynowej w systemie sterowania i planowania ruchu robotów kroczących
 • dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, prof. PP: Nawigacja autonomiczna z punktu widzenia zagadnień informatyki.

Po wystąpieniach przewidziana jest dyskusja.

Szczegółowe informacje można znaleźć na podstronie seminarium.

Maj

Laureaci Konkursu PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie SI (edycja 2013)

Przedstawiamy laureatów Konkursu Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (PSSI)
na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (edycja 2013).

Więcej informacji o laureatach i ich pracach można znaleźć na podstronie Laureaci 2013.

dr inż. Tomasz Kajdanowicz dr inż. Piotr Bigaj dr inż. Michał Lech dr inż. Krystyna Napierała
dr inż. Tomasz
Kajdanowicz
dr inż. Piotr Bigaj dr inż. Michał Lech dr inż. Krystyna
Napierała

Otwarty wykład prof. M. Flasińskiego, środa 28.05.2014, godz 14:00, AGH, C2, 429

Członków i sympatyków PSSI gorąco zapraszamy na wykład Pana Profesora Mariusza Flasińskiego w dniu 28.05 (środa) o godzinie 14:00 na AGH w sali 429 w bud. C2.
Wykład odbywa się w ramach seminarium specjalności EIS http://eis.agh.edu.pl we współpracy z PSSI.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://geist.agh.edu.pl/pub:teaching:courses:rnd#section20140528

Temat: Syntaktyczna analiza wzorców w sztucznej inteligencji

Abstrakt: Podczas wykładu przedstawione zostaną podstawy teoretyczne syntaktycznej analizy wzorców – wybrane elementy ogólnej teorii języków formalnych i automatów. Omówione zostaną podstawowe idee metodyki konstrukcji systemów sztucznej inteligencji opartych na gramatykach/automatach ciągowych i grafowych. Zaprezentowane też będą przykładowe praktyczne zastosowania syntaktycznej analizy wzorców na podstawie projektów zrealizowanych przez prelegenta w ciągu ostatnich trzydziestu lat.

Wyniki konkursu PSSI na najlepszą pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji – edycja 2013

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2013) w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa, Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • Prof. dr hab. Stanisław Matwin, IPI PAN i Dalhousie University, Kanada (Przewodniczący Jury)
 • Prof. dr hab. Andrzej Skowron, Uniwersytet Warszawski

wyłoniło w dn. 27.04.2014 następujacych laureatów konkursu:

 • Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w roku 2013
  dr Tomasz Kajdanowicz, Politechnika Wrocławska,
  za pracę „Classification Methods based on Multi-label Problem Transformation”.
  Promotor: dr hab. inż. Przemysław Kazienko.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2013
  dr Piotr Bigaj, Instytut Badań Systemowych PAN,
  za pracę „A memetic algorithm for the global path planning with movement constraints for a non-holonomic mobile robot”.
  Promotor prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, Instytut Badań Systemowych PAN.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2013
  dr Michał Lech, Politechnika Gdańska,
  za pracę “Metody i algorytmy sterowania procesami miksowania dźwięku za pomocą gestów w oparciu o analizę obrazu wizyjnego”.
  Promotor prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, Politechnika Gdańska.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2013
  dr Krystyna Napierała, Politechnika Poznańska,
  za pracę „Improving Rule Classifiers For Imbalanced Data”.
  Promotor: dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska.

Wszystkie wyróżnienia są równorzędne.

Jury pragnie jednocześne podkreślić wysoki poziom wszystkich prac i zachęcić wszystkich uczestników,
a w szczególności autorów prac nagrodzonych, do przedłożenia swych prac do publikacji w czołowych konferencjach i pismach z dziedziny Sztucznej Inteligencji.

Marzec

Z głębokim smutkiem żegnamy prof. dr. hab. Witolda Kosińskiego

Z ogromnym smutkiem żegnamy prof. dr. hab. Witolda Kosińskiego,
wybitnego naukowca, wychowawcę kadr naukowych i wielu pokoleń młodzieży akademickiej.
Prof. Kosiński był członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji,
a także zasiadał w Komisji Rewizyjnej naszego Stowarzyszenia.

Będziemy pamiętać go jako wybitnego naukowca,
ale przede wszystkim człowieka życzliwego i zawsze uśmiechniętego.

Prof. Kosiński zmarł 14 marca 2014 roku.

Rodzinie i Przyjaciołom składamy kondolencje.

Przyjaciele z PSSI

Luty

Kongres WIC 2014 konferencją goszczącą PSSI w 2014 roku!

WIC (Web Intelligence Congress) 2014

Z przyjemnością ogłaszamy, że w tym roku PSSI przyjęło zaproszenie organizatorów kongresu
WIC (Web Intelligence Congress) 2014, który odbędzie się w Warszawie w dn. 11-14 sierpnia 2014 r.

Kongres składa się z czterech konferencji, z których każda ma istotny związek z różnymi aspektami sztucznej inteligencji:

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do zgłaszania prac na konferencję goszczącą PSSI (do 30.03.2013)!
Konferencja ta ma nam wszystkim dać okazję do spotkania, dyskusji nad sprawami PSSI, odbycia Walnego Zebrania,
oraz wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie SI.

Więcej informacji dot. konferencji można znaleźć na stronie: http://wic2014.mimuw.edu.pl/.

Styczeń

Objęcie patronatu naukowego nad konferencją Intelligent Systems IS’14

Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji objęło patronat naukowy nad konferencją Intelligent Systems IS’14,
która odbędzie się 24 – 26 września 2014 roku w Warszawie.

Objęcie patronatu naukowego nad Kongresem WIC 2014

Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji objęło patronat naukowy nad Kongresem WIC (Web Intelligence Congress) 2014,
który odbędzie się w Warszawie w dn. 11-14 sierpnia 2014 r.

Kongres składa się z czterech konferencji, z których każda ma istotny związek z różnymi aspektami sztucznej inteligencji:

Grudzień

Świąteczne Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2014 roku składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zadowolenia z pracy naukowej i podjętych wyzwań, w szczególności sukcesów na polu Sztucznej Inteligencji.

Do wszystkich członków PSSI zostały rozesłane kartki świąteczne z serdecznymi życzeniami od PSSI.

Listopad

Walne Zebranie PSSI

W dniu 8 listopada 2013 r. w Krakowie odbyło się Walne Zebranie PSSI, w którym uczestniczyły 24 osoby. Podczas zebrania miało miejsce wręczenie dyplomów laureatom wyróżnionym w Konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską. Ponadto grono Rady Naukowej powiększyło się o 4 osoby: prof. Romana Słowińskiego, prof. Krzysztofa Ciosa, prof. Leszka Rutkowskiego oraz prof. Antoniego Ligęzę, a także na nową kadencję został wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna PSSI.

Więcej informacji dot. zebrania można znaleźć w sprawozdaniu z Walnego Zebrania.

prof. Janusz Kacprzyk

Prof. J. Kacprzyk członkiem Bułgarskiej Akademii Nauk

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Prof. Janusz Kacprzyk został wybrany jako jeden z trzech zagranicznych członków Bułgarskiej Akademii Nauk.

Więcek informacji można znaleźć na stronie Bułgarskiej Akademii Nauk.

Październik

Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@agh.edu.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 31 grudnia 2013 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2012 do 30 września 2013 r.

Więcej informacji o konkursie i jego poprzednich edycjach można znaleźć na podstronie konkursu.

Prof. R. Słowiński członkiem Europejskiej Akademii Nauk „Academia Europaea”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Prof. Roman Słowiński został wybrany na członka Europejskiej Akademii Nauk „Academia Europaea".

Academia Europaea to założona w 1988 roku europejska pozarządowa organizacja naukowa, której członkami są naukowcy i uczeni propagujący naukę, edukację i badania. Wśród członków jest m.in. 52 laureatów Nagrody Nobla. Obecnie członkami AE jest 58 uczonych z Polski. Nasz kraj reprezentują m.in. prof. Maciej Żylicz, prof. Michał Kleiber, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Mieczysław Mąkosza. Prof. Słowiński został członkiem AE w Sekcji Informatics.

Więcej informacji można znaleźć w serwisie PAP.

Wrzesień

Objęcie patronatu naukowego nad Agent Day

Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji objęło patronat nad Agent Day,
czyli specjalną sesją Agents in intelligent computing and simulation systems podczas międzynarodowej konferencji FedCSIS 2013,
która odbędzie się 8 – 11 września 2013 roku w Krakowie.

Sierpień

Prof. A. Skowron wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Miło nam poinformować, że profesor Andrzej Skowron, członek Rady Naukowej PSSI oraz ECCAI Fellow,
znalazł się w gronie najczęściej cytowanych naukowców na świecie w dziedzinie informatyki w 2012 roku wg Web of Sciences/Thomson Reuters.

Prof. R. Tadeusiewicz członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Prof. Ryszard Tadeusiewicz, wiceprezes PSSI, został wybrany na członka Europejskiej Akademii Nauki i Sztuk.

Europejska Akademia Nauk i Sztuk (European Academy of Sciences and Arts) to stowarzyszenie uczonych i przyjaciół nauk mające swoją siedzibę w Salzburgu.
Stowarzyszenie powołane zostało w 1990 r., a w swoich szeregach skupia m.in. 29 laureatów Nagrody Nobla.
Inauguracja udziału nowo wybranych członków w pracach Akademii odbędzie się 8 marca 2014 r.


Lipiec

05.06.2013 (fot. Bartosz Zgrzeba)

Sprawozdanie z trzeciego oraz czwartego otwartego seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Politechnice Poznańskiej

5 czerwca oraz 28 czerwca 2013 r. na Politechnice Poznańskiej obyły się kolejne otwarte seminaria członków oraz sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. Trzecie seminarium poświęcone było tematyce reprezentacji semantyki, ontologiom oraz ich popularyzacji. W ramach czwartego seminarium prof. Bettina Berendt z grupy Declarative Languages and Artificial Intelligence Group (DTAI) na Wydziale Informatyki KU Leuven wygłosiła wykład zatytułowany „Privacy in Online Social Networks: Software Assistants and Beyond”.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze sprawozdaniem z seminariów.

Konferencja KICSS konferencją PSSI w 2013 roku!

KICSS 2013 (Knowledge, Information and Creativity Support Systems) Z przyjemnością ogłaszamy, że w tym roku PSSI przyjęło zaproszenie organizatorów konferencji
KICSS 2013 (Knowledge, Information and Creativity Support Systems).

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do zgłaszania prac na konferencję KICSS (do 29.07.2013)!
Konferencja ta ma nam wszystkim dać okazję do spotkania, dyskusji nad sprawami PSSI, odbycia Walnego Zebrania,
oraz wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie SI.

KICSS 2013 odbędzie się w dniach 7-9 listopada 2013 w Krakowie.

Więcej informacji dot. konferencji można znaleźć na stronie: http://www.kicss2013.ipbf.eu.

Czerwiec

Laureaci Konkursu PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie SI (edycja 2012)

Przedstawiamy laureatów Konkursu Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (PSSI)
na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (edycja 2012).

Więcej informacji o laureatach i ich pracach można znaleźć na podstronie Laureaci 2012.

dr inż. Dominik Belter dr inż. Piotr Andruszkiewicz dr Szymon Chojnacki dr inż. Przemysław Więch
dr inż. Dominik Belter dr inż. Piotr Andruszkiewicz dr Szymon Chojnacki dr inż. Przemysław Więch

Zapraszamy na czwarte otwarte seminarium członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji na Politechnice Poznańskiej

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PSSI do udziału w kolejnym otwartym seminarium PSSI! Z inicjatywy poznańskich członków PSSI, w dniu 28 czerwca 2013 odbędzie się na Politechnice Poznańskiej otwarty wykład Prof. Bettiny Berendt z KU Leuven.

Prof. Bettina Berendt należy do grupy grupy Declarative Languages and Artificial Intelligence Group (DTAI) na Wydziale Informatyki KU Leuven. Wykład zatytułowany „Privacy in Online Social Networks: Software Assistants and Beyond” odbędzie się o godz. 16:00 w sali CW 13 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej (ul. Piotrowo 2). Seminarium ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na podstronie seminarium.

Maj

Wyniki konkursu PSSI na najlepszą pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji – edycja 2012

Jury konkursu na najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji (edycja 2012) w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, IBS PAN
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • Prof. dr hab. Stanisław Matwin (Przewodniczący Komisji), IPI PAN i University of Ottawa, Kanada
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, prof. PP, Politechnika Poznańska

wyłoniło w dn. 24.04.2013 następujacych laureatów konkursu:

 • Nagroda PSSI za najlepszą polską pracę doktorską ze Sztucznej Inteligencji w roku 2012
  dr inż. Dominik Belter, Politechnika Poznańska,
  za pracę „Gait control of the six-legged robot on a rough terrain using computational intelligence learning and optimization methods”.
  Promotor: prof. Piotr Skrzypczyński.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2012
  dr inż. Piotr Andruszkiewicz, Politechnika Warszawska,
  za pracę “Privacy Preserving Classification and Association Rules Mining over Centralised Data”.
  Promotor: prof. Marzena Kryszkiewicz.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2012
  dr Szymon Chojnacki, Instytut Podstaw Informatyki PAN,
  za pracę “Analiza technicznych własności systemów rekomendujących za pomocą grafów losowych”.
  Promotor: prof. Mieczysław Kłopotek.
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji roku 2012
  dr inż. Przemysław Więch, Politechnika Warszawska,
  za pracę “Distributed Default Reasoning in the Semantic Web”.
  Promotor: prof. Henryk Rybiński.

Wszystkie wyróżnienia są równorzędne.

Jury pragnie jednocześne podkreślić wysoki poziom wszystkich prac, i zachęcić wszystkich uczestników,
a w szczególności autorów prac nagrodzonych, do przedłożenia swych prac do publikacji w czołowych konferencjach i pismach z dziedziny Sztucznej Inteligencji.

Zapraszamy na trzecie otwarte seminarium członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji na Politechnice Poznańskiej

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PSSI do udziału w kolejnym otwartym seminarium PSSI, które odbędzie się dnia 5 czerwca 2013 (środa) o godzinie 12.00 w sali BT 121 (Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, Poznań).

Proponujemy dyskusję nad symbolicznymi metodami reprezentowania semantyki. W referatach wprowadzających przedstawimy ideę ujęcia symbolicznego oraz jedną z metodyk należących do tego nurtu („ontologia-po-raz-drugi”). Przedstawimy także koncepcję Sieci Semantycznej i Powiązanych Danych oraz aktualne trendy i problemy w ramach tzw. technologii semantycznych.

Seminarium ma charakter otwarty, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na podstronie seminarium.

Marzec

prof. Ryszard Tadeusiewicz

Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk odznaczył Medalem im. Tadeusza Kotarbińskiego prof. Ryszarda Tadeusiewicza. Medal został przyznany za osiągnięcia Profesora w dziedzinie badań i zastosowań sztucznej inteligencji w systemach komputerowego wspomagania organizacji i zarządzania. Medal jest przyznawany od 1997 roku, a dotychczasowi laureaci to m.in. Andrzej Wajda, prof. Andrzej Koźmiński, Krzysztof Penderecki, prof. Wojciech Gasparski, Krystyna Janda i prof. Zbigniew Religa. Pierwszymi laureatami Medalu byli Jerzy Giedroyć (pośmiertnie) i Bill Gates.


Luty

prof. Janusz Kacprzyk

Nagroda IFSA 2013 dla prof. Janusza Kacprzyka

Prof. Janusz Kacprzyk otrzymał IFSA 2013 Award, najbardziej prestiżową nagrodę International Fuzzy Systems Association (IFSA),
za całokształt osiągnięć naukowych w dziedzinie systemów rozmytych oraz działalność na rzecz IFSA.
Jest szóstym kolejnym laureatem tej nagrody, po profesorach L.A. Zadehu, G.J. Klirze, T. Terano. R.R. Yagerze i E. Trillasie.


Termin Konkursu PSSI na najlepszą rozprawę doktorską przedłużony do 8 marca 2013 r.

Uprzejmie informujemy, że termin zgłoszeń w Konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji
został wydłużony do do 8 marca 2013 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2011 do 30 września 2012 r.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@agh.edu.pl
oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.


Więcej informacji o konkursie i jego poprzedniej edycji można znaleźć na podstronie konkursu.

Grudzień

Sprawozdanie z drugiego otwartego seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Politechnice Poznańskiej

7 grudnia 2012 r. na Politechnice Poznańskiej obyło się drugie otwarte seminarium członków oraz sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji – tym razem poświęcone modelom obliczeń inspirowanym obserwacją natury oraz ich przydatnością do rozwiązywania zadań sztucznej inteligencji. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób, w tym także przedstawiciele innych poznańskich uczelni oraz nowi członkowie PSSI.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze sprawozdaniem z seminarium.

Sprawozdanie z otwartego seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

16 listopada 2012 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z inicjatywy grona krakowskich członków PSSI odbyło się otwarte seminarium członków oraz sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji. W seminarium wzięło udział ponad 30 osób, w tym członkowie PSSI z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze sprawozdaniem z seminarium.

Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@agh.edu.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 28 lutego 8 marca 2013 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2011 do 30 września 2012 r.

Dokumenty konkursowe:


Więcej informacji o konkursie i jego poprzedniej edycji można znaleźć na podstronie konkursu.

Listopad

Otwarte seminarium członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji na na Politechnice Poznańskiej

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PSSI do udziału w otwartym seminarium PSSI,
które odbędzie się dnia 7 grudnia 2012 (piątek) o godzinie 13.30 w sali BT 121 (Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, Poznań).

Program seminarium obejmuje dwa wystąpienia:

 1. dr inż. Maciej Komosiński: Algorytmy inspirowane naturą – przykłady i analogie.
 2. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, prof. nadzw. PP: Inspiracje biologiczne w sztucznej inteligencji: błogosławieństwo czy przekleństwo?

oraz późniejszą dyskusję uczestników seminarium.

Chcemy podkreślić, że celem tego seminarium jest własnie dyskusja nad nowymi modelami obliczeń inspirowanymi obserwacja natury
oraz ich przydatnością do rozwiązywania wybranych zadań sztucznej inteligencji.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na podstronie seminarium.

Otwarte seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PSSI do udziału w otwartym seminarium PSSI,
które odbędzie się dnia 16 listopada 2012 (piątek) o godzinie 14.15 w sali C2 429.

W czasie seminarium odbędą się m.in. prezentacje wyróżnionej oraz zwycięskiej pracy
w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską roku 2011 w dziedzinie Sztucznej Inteligencji,
jak również prezentacje kilku zespołów naukowych, prowadzących swe badania w dziedzinie SI.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na podstronie seminarium.

Wrzesień

PSSI jest członkiem EAI

PSSI wstępuje do EAI

Dnia 10 września 2010 roku Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji oficjalnie wstąpiło do Europejskiego Sojuszu dla Innowacji (EAI).

Czerwiec

Plan (fot. P. Walkowiak) Otwarcie (fot. P. Walkowiak)

Sprawozdanie z pierwszego otwartego seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Politechnice Poznańskiej

12 czerwca 2012 r. na Politechnice Poznańskiej obyło się pierwsze otwarte seminarium członków oraz sympatyków PSSI.
Seminarium zorganizowane zostało przez grono poznańskich członków PSSI: prof. Joannę Józefowską i prof. Jerzego Stefanowskiego
z Wydziału Informatyki oraz dra Adama Meissnera, dra Pawła Misiorka i dra Andrzeja Szwabe z Wydziału Elektrycznego.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze sprawozdaniem z seminarium.

Maj

Pierwsze otwarte seminarium członków oraz sympatyków PSSI na Politechnice Poznańskiej

Zapraszamy do udziału w seminarium w dniu 12 czerwca 2012 (wtorek) o godzinie 12.00 w sali BT 121
(Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2).

Celem seminarium jest dyskusja nad współczesnymi nurtami badań w sztucznej inteligencji
w kontekście 100 lecia urodzin Alana Turinga, jednego z pionierów informatyki oraz sztucznej inteligencji.

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na podstronie Seminaria


Prof. Andrzej Skowron uhonorowany tytułem ECCAI Fellow

Z radością informujemy, że wpłynęła do nas informacja o przyznaniu naszemu kandydatowi do grona ECCAI Fellows
– Panu Profesorowi Andrzejowi Skowronowi – prestiżowego tytułu ECCAI Fellow.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy sukcesu!

Jest to ważne wydarzenie i nobilitacja dla całego Stowarzyszenia,
które będzie się mogło poszczycić już dwiema osobami w gronie ECCAI Fellows.

Marzec

Konferencja FedCSIS konferencją PSSI w 2012 roku!

Z przyjemnością ogłaszamy, że w tym roku PSSI przyjęło zaproszenie organizatorów multikonferencji
FedCSIS 2012 (Federated Conference on Computer Science and Information Systems),
w której skład wchodzi zarówno 7th International Sympozjum Advances in Artificial Intelligence and Applications (AAIA 2012),
jak również wszystkie warsztaty wchodzące w skład AAIA.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do zgłaszania prac na konferencję FedCSIS (do 22.04.2012)!
Konferencja ta ma nam wszystkim dać okazję do spotkania, dyskusji nad sprawami PSSI oraz odbycia Walnego Zebrania.

FedCSIS 2012 odbędzie się w dniach 9–12 września 2012 na terenie Politechniki Wrocławskiej.


Laureaci Konkursu PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie SI (edycja 2011)

Przedstawiamy laureatów Konkursu Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (PSSI)
na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (edycja 2011).

Więcej informacji o laureatach i ich pracach można znaleźć na podstronie Laureaci 2011.

Marcin Dziubiński Wojciech Jaśkowski Joanna Czajkowska
dr Marcin Dziubiński dr Wojciech Jaśkowski dr Joanna Czajkowska

Luty

Komisja konkursowa Konkursu Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (PSSI) na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji (edycja 2011) w składzie:

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, IBS PAN
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH
 • Prof. (dr hab.) Stanisław Matwin, IPI PAN i University of Ottawa, Kanada (Przewodniczący Komisji)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, Politechnika Poznańska

wyłoniła w dn. 17.02.2012 następujacych laureatów konkursu:

 • Nagroda PSSI za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2011:
  dr Marcin Dziubiński, Uniwersytet Warszawski,
  za pracę „Complexity issues in multimodal logics for multiagent systems
  promotor: dr hab. Barbara Dunin-Kęplicz
 • Wyróżnienie w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2011:
  dr Wojciech Jaśkowski, Politechnika Poznańska,
  za pracę „Algorithms for Test-based Problems
  promotor: dr hab. inż. Krzysztof Krawiec
 • Wyróżnienie dla najlepszej pracy o charakterze stosowanym w konkursie PSSI na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji w roku 2011:
  dr Joanna Czajkowska, Politechnika Śląska,
  za pracę „Parametryzacja i trójwymiarowa segmentacja guzów kości w seriach rezonansu magnetycznego
  promotor: prof. dr hab. inż. Ewa Piętka

Komisja pragnie pogratulować Laureatom, serdecznie podziękować autorom wszystkich zgłoszonych prac za udział w konkursie, oraz podkreślić, że wszystkie zgłoszone prace miały bardzo wysoki poziom!

Grudzień

Konferencja ECAI 2012

Informujemy, że przyszłoroczna 20. konferencja ECAI 2012 (European Conference on Artificial Intelligence)
odbędzie się w dniach 27-31 sierpnia w Montpellier we Francji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w niej zarówno członków PSSI, jak również wszystkich zainteresowanych badaniami w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Listopad

Konkurs Legomotive

Podobnie jak w poprzednim roku Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji objęło patronat nad Turniejem Robotów Mobilnych LEGOmotive, organizowanym przez Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków. Wszystkich zainteresowanych tematyką programowania robotów zachęcamy do śledzenia poczynań drużyn w konkursie podczas finału konkursu, który odbędzie się 15 grudnia 2011!

Październik

Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji

Z inicjatywy Prof. Stana Matwina, PSSI ogłasza konkurs na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie Sztucznej Inteligencji.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na adres: pssi@agh.edu.pl oraz drogą pocztową na adres Stowarzyszenia.
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do końca 2011 roku stycznia 2012 roku dla rozpraw bronionych od 1 października 2010 do 30 września 2011.

Wrzesień

Konferencja ICCCI w Gdyni

W dniach 21 – 23 września 2011 w Gdyni odbyła się konferencja 3rd International Conference on Computational Collective Intelligence – Technologies and Applications (ICCCI 2011), która była konferencją goszczącą PSSI w 2011 roku. Konferencja ta była okazją do spotkania w większym gronie oraz dyskusji nad sprawami PSSI.

Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie i współpracę w ramach konferencji ICCCI w Gdyni.Firma Softhis Patronem PSSI

Softhis - Patron PSSI

Firma Softhis, która w swoich implementacjach wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia i koncepcje z zakresu technologii inteligentnych, w tym Semantic Web, od 15 września 2011 roku jest Patronem PSSI. Więcej informacji na stronie Członkowie wspierający.

Lipiec

Walne Zgromadzenie ECCAI 2011

Informujemy, że Walne Zgromadzenie ECCAI, którego PSSI jest członkiem, odbędzie się w czasie konferencji International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2011), dnia 19 lipca 2011 w godz. 20.00-21.00.

Czerwiec

Prof. Stan Matwin uhonorowany tytułem ECCAI Fellow

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Prof. Stan Matwin decyzją ECCAI General Assembly otrzymał zaszczytny tytuł ECCAI Fellow.

Należy podkreślić zaangażowanie Prof. Matwina w działalność na rzecz Sztucznej Inteligencji. Jest on członkiem Rady Naukowej i aktywnie działającym członkiem PSSI od samego początku istnienia stowarzyszenia.

Prof. Stan Matwin regularnie uczestniczy w badaniach z obszaru Sztucznej Inteligencji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej, Instytucie Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Serdecznie gratulujemy tego tytułu i cieszymy się, że członek polskiej społeczności SI znalazł się wśród tego zaszczytnego gremium.

Marzec

Sprawozdanie Zarządu z działalności PSSI

Na podstronie Dokumenty (dostęp jedynie dla zalogowanych członków PSSI) dostępne jest już sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz sprawozdanie finansowe PSSI za 2010 rok.

Luty

Konferencja ICCCI konferencją PSSI!

Z przyjemnością ogłaszamy, że w tym roku PSSI przyjęło zaproszenie organizatorów konferencji 3rd International Conference on Computational Collective Intelligence – Technologies and Applications (ICCCI 2011), która odbędzie się 21 – 23 września 2011 w Gdyni.Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do zgłaszania prac na konferencję ICCCI (do 31 marca 2011). Konferencja ta ma nam wszystkim dać okazję do spotkania, dyskusji nad sprawami PSSI oraz odbycia Walnego Zebrania. Jednocześnie informujemy, że dzięki umowie zawartej pomiędzy PSSI a organizatorami konferencji, członkowie PSSI mają 10% zniżkę w opłacie konfrencyjnej. Ponadto członkowie Rady Naukowej są zaproszeni do wsparcia procesu recenzyjnego konferencji ICCCI 2011.

Styczeń

Opracowanie koncepcji konferencji PSSI

Pod koniec stycznia sformułowana została propozycja i formuła konferencji PSSI.

Stwierdziwszy, że istnieje przynajmniej kilka bardzo dobrych ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych Sztucznej Inteligencji Zarząd PSSI zaproponował, aby nie organizować własnej, nowej konferencji. Zamiast tego, każdego roku PSSI wybierze – po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej – jedną z istniejących konferencji, która w danym roku uzyska poparcie PSSI i będzie tą „naszą” konferencją. W ramach konferencji PSSI zamierza zorganizować Walne Zebranie. Formuła ta spotkała się z aprobatą Rady Naukowej Stowarzyszenia.

Grudzień

Umowa o prowadzenie księgowości

PSSI podpisało umowę z biurem rachunkowym o prowadzenie księgowości Stowarzyszenia.

Świąteczne Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2011 roku składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zadowolenia z pracy naukowej i podjętych wyzwań, w szczególności sukcesów na polu Sztucznej Inteligencji.

Do wszystkich członków PSSI zostały rozesłane kartki świąteczne z serdecznymi życzeniami oraz przypinkami PSSI.

Listopad

Objęcie patronatu naukowego nad konferencją ICCCI 2011

Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji objęło patronat naukowy nad 3 edycją konferencji ICCCI 2011 (International Conference on Computational Collective Intelligence), która odbędzie się 21 – 23 września 2011 w Gdyni. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji można znaleźć w ulotce konferencyjnej.

Konkurs Legomotive

Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji objęło patronat nad Turniejem Robotów Mobilnych LEGOmotive, organizowanym przez Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków. Wszystkich studentów zainteresowanych tematyką programowania robotów zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie - rejestracja trwa do 30 listopada.

Październik

Objęcie patronatu naukowego nad Agent Day

Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji zawiadamia o Agent Day, czyli specjalną sesję Intelligent Agents in Large-scale Distributed Environments podczas międzynarodowych warsztatów Intelligent Computing in Large-Scale Systems (ICLS 2011), które odbędą się 30 czerwca – 2 lipca 2011 roku w Korean Bible University (KBU) w Korei.


Wrzesień

Objęcie patronatu naukowego nad konferencją ACIIDS 2011

Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji zawiadamia o konferencji ACIIDS 2011 (Intelligent Information and Database Systems), która odbędzie się 20 – 22 kwietnia 2011 roku w Korei.

Sierpień

PSSI wstępuje do ECCAI

Dnia 18 sierpnia 2010 Polskiego Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji oficjalnie zostało przyjęte do Europejskiego Komitetu Koordynacji dla Sztucznej Inteligencji (ECCAI).

Lipiec

Walne Zebranie PSSI

Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji dnia 28 lipca 2010 powołało do życia Radę Naukową, a także podjęło uchwałę o zgłoszeniu akcesu do ECCAI. Ponadto w trakcie Walnego Zebrania do Zarządu PSSI został powołany Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz.

Marzec

Rejestracja PSSI w KRSie

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia dnia 22 marca 2010 zarejestrował w Krajowym Rejestrze Sądowym Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji pod nr KRS 351975.

Listopad

Powstanie Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji

Na spotkaniu założycielskim 27 listopada 2009 w Krakowie 20 osób ze świata akademickiego zajmujących się szeroko rozumianą problematyką Sztucznej Inteligencji założyło Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji.

 • pl/start.txt
 • ostatnio zmienione: 8 dni temu
 • przez kkutt